برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS – ايمني درانتقال 51 ص

گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS  - ايمني درانتقال 51 ص

گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS – ايمني درانتقال 51 ص

نام فایل : گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS – ايمني درانتقال 51 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 39
حجم : 181 کیلوبایت
جمهوري اسلامي ايرانوزارت نيرونام شركت :شركت برق منطقه اي خراسانگزارش پاياني طرح رشد وارتقاءموضوع : ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS – ايمني درانتقالگرايش : بهره برداريتهيه وتنظيم :سيد اسماعيل موسويشناسايي:64184-خلاصه گزارش:پستها يكي از قسمتهاي مهم شبكه هاي انتقال و توزیع الكتريكي مي باشند زيرا وقتيكه بخواهيم انرژي الكتريكي…