برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

گزارش کنفرانس(کاربرد لیزردر اسپکتروسکوپ) 21 ص

گزارش کنفرانس(کاربرد لیزردر اسپکتروسکوپ) 21 ص

گزارش کنفرانس(کاربرد لیزردر اسپکتروسکوپ) 21 ص

نام فایل : گزارش کنفرانس(کاربرد لیزردر اسپکتروسکوپ) 21 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 24
حجم : 2275 کیلوبایت
دانشگاه محقق اردبیلیدانشکده علوم رشته فیزیک گزارش کنفرانس(کاربرد لیزردر اسپکتروسکوپ) استاد راهنما: دکتر بشیری تهیه کنندگان: غفور هاشم وند علی غیبی كاربرد ليزد در اسپكتروسكوپي :طيفي بيني عبارت است از مطالعه ي وابستگي طول موج يا فركانس هرفرآيندي نوري كه در آن ماده ي ،‌در اثر بر همكنش با تابش انرژي به دست مي آورد با از دست مي دهد….