برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

prokaryotes مطالعه شناسايي Pseudomonas syringae در خاك و گياه با استفاده از روش تشخيص مستقيم ت

prokaryotes مطالعه شناسايي  Pseudomonas syringae  در خاك و گياه با استفاده از روش  تشخيص مستقيم ت

prokaryotes مطالعه شناسايي Pseudomonas syringae در خاك و گياه با استفاده از روش تشخيص مستقيم ت

نام فایل : prokaryotes مطالعه شناسايي Pseudomonas syringae در خاك و گياه با استفاده از روش تشخيص مستقيم ت
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 12
حجم : 239 کیلوبایت
مطالعه شناسايي Pseudomonas syringae در خاك و گياه با استفاده از روش تشخيص مستقيم توسط PCRمصطفي نيك نژاد كاظم پورگروه گياهپزشكي، دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلاندر اين تحقيق شناسايي Pseudomonas syringae بوسيله روش مستقيم PCR روي بافتهاي زنده گياهي، بقاياي خشك گياهي و خاك انجام گرفت. بدين منظور از گياهان آلوده خاك و بقاياي…