برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تاریخ هنر جهان 121 ص

تاریخ هنر جهان 121 ص

تاریخ هنر جهان 121 ص

نام فایل : تاریخ هنر جهان 121 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 105
حجم : 491 کیلوبایت
فهرستبخش اول :تاریخ هنر جهانهنر ابتداییهنر های بدویهنر بین النهرینهنر آکدهنر بابلهنر آشورهنر مصرهنر هند هنر یونان باستانهنر باختر در دوره ی نوزایی(رنسانس)شیوه ی باروکشیوهی رمانتیسیسمنقاشان رمانتیسیمشیوه ی امپرسیونیسمقرن بیستم و جلوه هایی از نو گراسمبولیسمکوبیسماکسپرسیو نیسمدادا و سوررئالیسمپیکره سازی نو گرا……