برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

ثبت اختراعات ایران 30ص

ثبت اختراعات ایران 30ص

ثبت اختراعات ایران 30ص

نام فایل : ثبت اختراعات ایران 30ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 27
حجم : 369 کیلوبایت
دانشگاه آزاد اسلامي _ واحد مشهددانشکده شهرسازي و معماري – گروه شهرسازيدرس مورد نظر :تاريخ اسلامثبت اختراعات ايران(گردآوري مقالات و چند نمونه)گردآورنده :راحله تقوياستاد ارجمند :جناب آقاي کاظميفصل اول وظايف اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي• نظارت بر اجراي صحيح قانون و مقررات مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و مالكيت صنعتي در سطح كشور (موضوع…