برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه 5ص

حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه 5ص

حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه 5ص

نام فایل : حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه 5ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 14
حجم : 144 کیلوبایت
حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه خلاصه :هدف :بررسي تاثيرات فرهنگ بر حرفه گرائي در 12 کشور در حال توسعه با ارزشهاي فرهنگي هافسد(1980)و مدل گري (1988)است . طرح /روش تحقيق /رويکرد : ارتباط هفت متغير با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندي 12 کشور در حيطه کنترل قانوني تا حرفه گرائي گرديد.داده ها از سال…