برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دوستان چه اثري بر انسان دارند

دوستان چه اثري بر انسان دارند

دوستان چه اثري بر انسان دارند

نام فایل : دوستان چه اثري بر انسان دارند
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 13
حجم : 226 کیلوبایت
جدول رو به رو نشان دهنده پاسخ هاي دانش آموزان كلاس درباره نوع بيمه درماني مورد استفاده آن هاست.8بيمة تأمين اجتماعي10بيمة خدمات درماني3بيمة نيروهاي مسلح4شركت هاي بيمة آزاد5دانش آموزاني كه بيمه ندارند«نمودار توزيع دارندگان انواع بيمه در يك كلاس»بدون بيمهآزاد نيروهاي مسلحخدمات درماني تأمين اجتماعي نوع بيمه «تعداد دانش آموزان»كه مي توان آن…