برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پايه‌ريزي مقررات پايشي در ccps 7ص

پايه‌ريزي مقررات پايشي در ccps  7ص

پايه‌ريزي مقررات پايشي در ccps 7ص

نام فایل : پايه‌ريزي مقررات پايشي در ccps 7ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 4
حجم : 35 کیلوبایت
اصل شماره چهار:برقراري روشهاي پايشي Estalilishment ot Monitiring پايه‌ريزي مقررات پايشي در ccps پايه‌ريزي رويه‌هايي براي استفاده از نتايج پايشي در تنظيم مراحل توليد و حفظ كنترل:« پايش» انجام يك رشته مشاهدات يا سنجش‌هاي( اندازه‌گيري) برنامه‌ريزي شده براي ارزيابي مهار يك منحاطرة بهداشتي در هر ccp و تهيه گزارش دقيق( پيوست ت) براي استفاده در مرحلة…