دانلود مقاله مدارهای الکتریکی1

دانلود مقاله مدارهای الکتریکی1 با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (مدارهای الکتریکی1) را تهیه کنید. قسمتی از متن :   ‏1 ‏بنام خدا ‏مدارهای الکتریکی ‏46- هرگاه جهت های قراردادی متناظر به کار روند مطابق قضیه تلگان خواهیم داشت . ‏لذا جواب (1) درست است. ‏47-‏ چون ولتاژ شاخه ها در دو مدار یکسان …

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدارهای الکتریکی1

دانلود مقاله مدارهای الکتریکی1 با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (مدارهای الکتریکی1) را تهیه کنید. قسمتی از متن :   ‏1 ‏بنام خدا ‏مدارهای الکتریکی ‏46- هرگاه جهت های قراردادی متناظر به کار روند مطابق قضیه تلگان خواهیم داشت . ‏لذا جواب (1) درست است. ‏47-‏ چون ولتاژ شاخه ها در دو مدار یکسان …

ادامه مطلب